TYMOS v3.1

BASIC Extensions

COLSET Kleuren 0–7 instellen voor Digitizer
COLCHG old, new Alles kleur old wordt new
CHGNOCOL old, new Maak new indien niet old
LCCDO Large colour change (SCREEN 8)
LCCSET
DUMP
DSPSPRITE
PICBACK block {,page} Picture opslaan
PICRET block {,page} Picture terughalen
ROTATE [0|1] Kleuren doorschuiven uit/aan
ROTCOL col, R, G, B Kleuren doorschuiven instellen
ROTSPEED [1-255] Snelheid van doorschuiven
RESET Reset
SMALL Verkleinen SCREEN 7 (dig), 8 en 12
XCOPY x, y, x1, y1, p, dx, dy, dp, func eXtended COPY
XPSET
XCLS
PAL
NTSC
~PI Pie
~LU&E Live, the Universe & Everything
~LCCGET col, [R|G|B] Kleuren LCC opvragen

Quadra Sound

ALLZERO Reset soundchips
CHANACT ch, [0|1] Kanaal uit/aan
NOISEACT ch, [0|1] Ruis uit/aan
NOISETYPE ch, [0-3] Ruis type
ENVELOPPE env, p1, p2, p3 Enveloppe instellen
NOENV ch Enveloppe uit
PITCH ch, pitch Toonhoogte instellen
SND [0|1] Geluid uit/aan
USEENV ch, env Enveloppe gebruiken
VOLUME ch, left, right Volume instellen

Speech

SAY fonemen-string Dingen zeggen
SPEECH [0|1] Speech uit/aan
SPBUFEMPTY Buffer leeggooien

Digitizer

DSCREEN mode Digitizer screen mode
DIRECT offset {, page} Digitize direct naar main
DIGITIZER offset Digitize
DCOLSET Kleuren digitizer instellen
DCOL col, R, G, B COLOR=(…) op digitizer
CVIDSAMP Kopieer videosample (SCREEN 5)
LCK [0|1] Unlock/Lock
REALTIME x, y, dx, dy Realtime naar main
VIDSAMP x, y Videosample

Sampler

MAINSAMP [0-1] Kopieer picture naar sampler
SAMPSCREEN [0-2] Schermmodus sampler
BACK lab, [0|1] Achteruit uit/aan
LOOP lab, [0|1] Loop uit/aan
LABMAX lab Maximaal label aanmaken
LABOFS lab, st-o, en-o Offsets van label instellen
PITCHBEND new-pitch Pitchbend
RECORD lab Opnemen
SAMPLE lab, speed Afspelen
SAMPPUT Sample van page 1
SAMPGET Sample naar page 1
SAMPLOAD lab, "name" Sample laden
SAMPSAVE lab, "name" Sample saven
SAMPDIR "dir" Directory samplerdisks
SAMPKILL "name" Sample verwijderen
SFREE lab Label verwijderen
THROUGH Uit = in
MONO lab
STEREO lab
SAMPSTOP
ECHO
~AVAIL Vrije blokken van 256 bytes
~EN lab Einde van label
~ST lab Start van label

MIDI

MIDIOUT byte Stuur byte naar MIDI out
~MIDIIN MIDI in uitlezen
~MIDISTAT MIDI status opvragen

Tyzack 48T

ACHTVEER